Thursday, 5 July 2012

ಬೋಳು ಮರದ ಗೋಳು!

ನನ್ನ ಒಂದು ಜಲವರ್ಣ ಚಿತ್ರ

ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸೆಂದು ಕರೆಯಿತು ಸೊಂಪಾದ ಸಂಪಿಗೆ ಮರ,
ನನ್ನ ಸೆಳೆದದ್ದು ಮಾತ್ರ ದಾರಿಬದಿಯಾ ಬೋಳು ಮರ!
ಮನವ ಮರುಗಿಸಿತು ಸೊರಗಿ ನಿಂತ ಆ ಬರಡು ಮರ!
ಹೃದಯ ಕರಗಿತು, ನೆನೆದದರ ಗತವೈಭವದ ವಿವರ!

ಕೆಲ ವರುಷದ ಹಿಂದಿದು ಹಸಿರು ಸಿರಿಯ ಗೂಡಾಗಿತ್ತು
ಕೆಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಹಾಸು ದಣಿವಾರಿಸುವ ಬೀಡಾಗಿತ್ತು
ನಿರ್ಮಲ ತಂಬೆಲರೊಂದಿಗೆ ನೆರಳೀಯುವ ಮಾಡಾಗಿತ್ತು.
ಸಿಹಿಯಾದ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣ ನೀಡಿ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಹರಡಿತ್ತು.

ಕಣ್ಣು ಬಿತ್ತು! ಬಿತ್ತು ಮಾನವನ ಇಲಾಖೆಯ ಅವಗಣ್ಣು!
ಕವಿಕ ರೆಂಬೆ ಕಡಿಯಲು, ಜಲಮಂಡಳಿ, ಬುಡದ ಗೆಣ್ಣು!
ಪಾಲಿಕೆ ಟಾರು ಬೇರನೊಣಗಿಸಿತು, ಮೇಲಿಡದೇ ಮಣ್ಣು!               
ಕೊರಗಿ, ಸೊರಗಿ ಒಣಗಿ ಮಾಯವಾಯ್ತು ಎಲೆ, ಹಣ್ಣು!

ವನೋತ್ಸವದಿ ನಾಲ್ಕು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಪುಢಾರಿ ಹಲ್ಕಿರಿದಿರಲು,
ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಬೋಳುಮರದ ದುಂಬಾಲು.
ಮೌಲ್ಯಮರೆತು ಬೆತ್ತಲಾಗಿಹ ಇವರರಿತಾರೇ ಇದರ ಅಳಲು.
ಅತಂತ್ರ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೂಕಸಾಕ್ಷಿಯಿದರ ಶಿಥಿಲ ಒಣಗೆಲ್ಲು!

No comments:

Post a Comment