Thursday, 5 July 2012

ಸೀರೆಯ ಮೆರೆ ನೀ ನೀರೆ!


ನುಣುಪಾದ, ತರತರದ ರಂಗಿನ ಸೀರೆ
ತೊಟ್ಟು ಲಾಸ್ಯವತಿ ನೀನಾಗಿಹೆ ನೀರೆ
ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೆಂಟು ಮೊಳದ ಧಾರೆ
ಜತೆಕುಪ್ಪಸದಿ ನಾರಿ, ಧರೆಗಿಳಿದಪ್ಸರೆ!

ಕಂಚಿಧರ್ಮಾವರ ಮೈಸೂರುರೇಷಿಮೆ
ಹತ್ತಿಯ ಮಗ್ಗದ ಇಳಕಲ್ ಮಹಿಮೆ
ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಪ ಬನಾರಾಸಿ ಗರಿಮೆ
ಉಟ್ಟು ನಡೆದರೆ ಕಣ್ತುಂಬುವ ಹಿರಿಮೆ!

ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಸಮಕಾಲೀನ ನಮ್ಮೀ ಸೀರೆ
ಜೀನ್ಸ್ ಸಲ್ವಾರಿಗೆಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಮ ಚರಿತ್ರೆ?
ಸೀತಾಮಾತೆಯಾದಳಿದರೊಂದಿಗೆ ಪವಿತ್ರೆ
ಕೃಷ್ಣೆಯಿದರಿಂದಳೆದಳು ಗಂಡಿನ ಚರಿತ್ರೆ!

ಇಂದಿನ ರಭಸದ ಭರದಡಿಯಾಗಿದೆ ಸೀರೆ
ಮುಂದೆ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳದಿರಿ ಇದಾದರೆ ಕಣ್ಮರೆ,
ಮೂದಲಿಸದಿರೆಂದೂ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ
ಜ್ಯೂಲಿಯಾ ಕದ್ದೊಯ್ಯುವ ಮುನ್ನ ಉಟ್ಟು ಮೆರೆ!No comments:

Post a Comment